Manometria anorektalna

Manometria anorektalna to nowoczesna metoda diagnostyczna polegająca na pomiarze ciśnień w strefie zwieraczy odbytu i odbytnicy. Badanie umożliwia ocenę spoczynkowej i skurczowej czynności zwieraczy odbytu oraz koordynacji podczas próby parcia, a także ocenę progów uczucia w zakresie odbytnicy (przy użyciu sondy z balonem, który stopniowo wypełnia się powietrzem lub wodą). Wyniki pomiarów są rejestrowane i analizowane komputerowo. Możliwa jest ocena czucia trzewnego oraz przeprowadzenie prób czynnościowych odbytu i odbytnicy.


Wskazania 

Manometria anorektalna znajduje zastosowania m. in. w diagnostyce nietrzymania stolca, przewlekłych zaparć, przy podejrzeniu schorzeń wymagających leczenia chirurgicznego (wady wrodzone odbytu i odbytnicy, choroba Hirschsprunga, zabiegi proktologiczne i onkologiczne) oraz w ocenie stanów pooperacyjnych (m.in.: po operacjach guzków krwawniczych i przetok około odbytniczy). Pomiary manometryczne wykorzystuje się także w treningu biofeedback w nieoperacyjnym leczeniu nietrzymania i dyssynergii zwieraczy odbytuPrzygotowanie do badania:

W dniu poprzedzającym badanie wykonuje się zazwyczaj lewatywę (enema kupowana w aptece) w celu oczyszczenia odbytnicy.


Przebieg badania: 

Badanie przeprowadza się w pozycji leżącej na lewym boku z kończynami dolnymi ugiętymi w stawach biodrowych i kolanowych, w specjalnej pracowni zapewniającej pacjentowi odpowiedni komfort i intymność. Sonda pomiarowa pokryta jest cienką warstwą obojętnego żelu w celu ułatwienia wprowadzenia jej do bańki odbytnicy na głębokość około 10 cm. Badanie jest bezbolesne, trwa około 20 min. W badaniu wykorzystywany jest sprzęt jednorazowy.

Badanie nie jest obciążone ryzykiem istotnych powikłań. Sonda jest niewielkich rozmiarów, a więc badanie nie powoduje dolegliwości bólowych.