Aktualności

Informacja o wyniku postępowania ofertowego

2018-03-18

Informujemy, iż projekt pn. ”DietByMed’’ - interaktywna platforma medyczna oparta na zasadach EBD (Evidence Based Medicine) wspomagająca pracę dietetyka” uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 POIR.02.03.02-IP.03-00-001/17, który będzie realizowany przez podmiot Prywatna Praktyka Specjalistyczna dr Dorota Waśko-Czopnik.


Informacja o wyniku postępowania ofertowego

2017-08-04

Zgodnie z zapytaniem ofertowym z dnia 27 lipca 2017 r. Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na realizację projektu pt. ”DietByMed’’ - interaktywna platforma medyczna oparta na zasadach EBD (Evidence Based Medicine) wspomagająca pracę dietetyka”. W wyniku postępowania ofertowego do realizacji zamówienia została wybrana Wojskowa Akademia Techniczna Wydział Cybernetyki, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46.

 

Zapytanie ofertowe DietByMed’’ - interaktywna platforma medyczna oparta na zasadach EBD (Evidence Based Medicine) wspomagająca pracę dietetyka”,POIR.02.03.02-IP.03-00-001/17

2017-07-27

W związku z zamiarem ubiegania się o środki w ramach konkursu POIR.02.03.02-IP.03-00-001/17 w projekcie pn. ”DietByMed’’ - interaktywna platforma medyczna oparta na zasadach EBD (Evidence Based Medicine) wspomagająca pracę dietetyka”, współfinansowanego z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Prywatna Praktyka Specjalistyczna dr Dorota Waśko-Czopnik zaprasza do złożenia ofert na zakup usługi polegającej na opracowaniu nowego wyrobu.

Pliki do pobrania

 

 

"DietByMed"- interaktywna platforma medyczna oparta na zasadach EBD (Evidence Based Medicine) wspomagająca pracę dietetyka


Cel projektu i planowane efekty: Celem głównym projektu jest opracowanie zindywidualizowanego, medycznego programu leczenia dietetycznego zaburzeń metabolicznych z wykorzystaniem innowacyjnego systemu wielostopniowej, klinicznej weryfikacji stanu zdrowia pacenta, z zastosowaniem interaktywnej platformy medycznej ,,DietByMed''. ,,DietByMed'' umożliwi tworzenie planów dietetycznych na podstawie indywidualnych parametrów pacjenta.

                                                                                    
Wartość projektu Wkład Funduszy Europejskich 
389 664,00zł 331 214,40zł