Gastrologia

Konsultacja gastrologiczna pierwsza 230 zł
Wizyta konsultacyjna gastroenterologiczna 180 zł
Gastroskopia z testem na H.pylori 175 zł
Kolonoskopia 350 zł
Badanie histopatologiczne wycinka 50 zł
Manometria przełyku metodą tradycyjną 460 zł
Manometria przełykowa wysokiej rozdzielczości 750 zł
pH-metria 480 zł
Impedancja-pH 750 zł
Manometria anorektalna 400 zł
Biofeedback pierwsza wizyta 165 zł
Biofeedback kolejne wizyty 70 zł
Wodorowy test oddechowy SIBO 110 zł

Ceny podane na tej stronie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu prawa polskiego. 

Dietetyka

W trakcie pierwszej wizyty dietetycznej zostaje wstępnie omówiony jadłospis przyniesiony przez pacjenta (omawiamy wspólnie trzydniowy zapis wszystkich spożywanych potraw i wypijanych płynów).

Wydane są ogólne wskazówki dietetyczne, zostaje zebrany wywiad dotyczący stylu życia i nawyków (w tym żywieniowych), spędzania czasu, stanu zdrowia, przebytych chorób czy stosowanych przewlekle leków.

Zebrane informacje zostają przeanalizowane, a wnioski wraz z dietą i planem dietetycznym są przekazywane na kolejnej wizycie. Praca nad przygotowaniem diety jest czasochłonna, ale pozwala indywidualnie dobrać dietę.

Dieta redukcyjna, dla sportowców, w chorobach przewlekłych.

Test na nietolerancje pokarmowe obejmuje:

• Pobranie krwi włośniczkowej

• Wykonanie testu

• Odczyt i interpretacja wyniku

• Wysłanie wyniku drogą mailową w ciągu doby

* Dieta indywidualna obejmująca wynik testu na nietolerancje pokarmowe 250-300 zł

* Kolejne wizyty kontrolne – 180 zł (ustalane co 4-6 tygodni lub przy nietolerancjach w cyklach co 3 miesiące)